Hon som älskade havet (2009)  

Boken "Hon som älskade havet. Samlade dikter av Ebba Lindqvist med bilder ur hennes liv" innehåller alla Ebba Lindqvists 14 diktsamlingar. I slutet av denna tredje upplaga har förlaget, liksom tidigare i den andra upplagan, infogat biografiska notiser om Ebba Lindqvist, skrivna av Birgitta Bergsten. I nyutgåvan av antologin har dessutom infogats elva sidor med fotografier ur Ebba Lindqvists liv. Pris: 150 kr (inkl. moms) för medlemmar och 200 kr för övriga.

 

 
 

 

       

 

Kvinnan och havet (2008) - Klicka för en större bild  

Vid 100-årsminnet av Ebba Lindqvists födelse sommaren 2008 utkom Birgitta Bergsten med monografin "Kvinnan och havet. Ebba Lindqvist - liv och dikt" (Wame Förlag), i vilken en fylligare bild ges av såväl lyrikern som hennes verk. Boken innehåller även en utförlig bibliografi samt förteckning över tonsättningar. Pris: 100 kr. (inkl. moms) för medlemmar och 150 kr. för övriga.

 

 
 
   

Paket (NYHET!)
Bägge böckerna tillsammans: 200:- (inkl. moms) för medlemmar, 300:- för övriga.

     

Du kan beställa böckerna hos Sällskapet Ebba Lindqvists Vänner. Antingen via Swedbergs Advokatbyrå eller ordförande Karl-Axel Wikström. Porto och emballage tillkommer när vi skickar boken. Adresser och telefonnummer för beställning finner du nedan. Du kan också göra en beställning via e-post: info@ebbalindqvist.com

Sällskapet äger samtliga rättigheter till Ebba Lindqvists lyrik och ska därför tillfrågas vid nyutgivningar, bearbetningar och användning av Ebbas lyrik i offentliga sammanhang.

 

   
Sällskapet Ebba Lindqvists Vänner
c/o Swedbergs Advokatbyrå
Viktoriagatan 16
411 25 Göteborg
Tel: 031-17 62 80  

 

Ordförande:
Karl Axel Wikström
Enestigen 2
457 73 Havstensund
Tel. hem: 0525-214 41
e-post: karl-axel.wikstrom@telia.com