Ebba Lindqvist avled den 5 september 1995 och har sin sista viloplats på kyrkogården i Grebbestad. Sommaren året därpå hölls den första konserten till hennes minne i Grebbestads kyrka och i samband med denna konsert bildades Sällskapet Ebba Lindqvists Vänner.

Sällskapet har som mål att verka för bevarandet av minnet efter lyrikern Ebba Lindqvist och att i detta syfte bl.a. samla tillgänglig dokumentation om hennes diktning och stödja forskningen om denna. Ett efterlängtat mål som redan är uppfyllt är en nyutgivning av Ebba Lindqvists dikter. På uppdrag av Sällskapet gav Warne Förlag hösten 1997 ut "Hon som älskade havet. Samlade dikter av Ebba Lindqvist".

Boken innehåller alla hennes 14 diktsamlingar och har ett omfång på hela 367 sidor och utkom 1999 i en andra omarbetad upplaga som även innehåller en kortfattad biografi. Dessa böcker såldes slut och därför gav vi 2009 ut en tredje upplaga: ”Hon som älskade havet. Samlade dikter av Ebba Lindqvist med bilder ur hennes liv”. Bokens omfång är nu 384 sidor eftersom det i nyutgåvan av antologin dessutom infogats elva sidor med fotografier ur Ebba Lindqvists liv.

Sällskapet äger samtliga rättigheter till Ebba Lindqvists lyrik och ska därför tillfrågas vid nyutgivningar, bearbetningar och användning av Ebbas lyrik i offentliga sammanhang.

Vid 100-årsminnet av Ebba Lindqvists födelse sommaren 2008 utkom Birgitta Bergsten med monografin "Kvinnan och havet. Ebba Lindqvist - liv och dikt" (Wame Förlag), i vilken en fylligare bild ges av såväl lyrikern som hennes verk. Boken innehåller även en utförlig bibliografi samt förteckning över tonsättningar.

Sällskapet skall också uppmärksamma och stödja tonsättare, aktörer och konstnärer som i sin konstutövning fått inspiration av Ebba Lindqvist och hennes diktning.

Sällskapet samlas minst en gång per år i Grebbestad, eller dess närhet, för en konsert, diktuppläsning eller dramatiserad tolkning av Ebba Lindqvists dikter.

Medlemsavgiften är 150 kr för såväl enskilda medlemmar som per familj.

För ytterligare information, eller om du vill bli medlem i Sällskapet, kontakta gärna:

Sällskapet Ebba Lindqvists Vänner
c/o Swedbergs Advokatbyrå
Viktoriagatan 16
411 25 Göteborg
Tel: 031-17 62 80

E-post: karl-axel.wikstrom@telia.com

 

Ordförande:
Karl Axel Wikström
Enestigen 2
457 73 Havstensund
Tel: 0525-214 41
E-post: karl-axel.wikstrom@telia.com