Ebba Lindqvists litterära produktion

Böcker:
Jord och rymd, 1931 D
Lava, 1933 D
Liv, 1934 D
Lyrisk dagbok, 1937 D
Fiskläge, 1939 D
Röd klänning, 1941, D
Manhattan, 1943 D
Vägen till Jeriko, 1946 N
Labyrint, 1949 D
Sången om Fedra, 1951 D
De fåvitska jungfrurna, 1957 D
Karavan, 1958 D
Lökar i november, 1963 D
Resa mellanfyra väggar, 1964 D
Mässa för måsar, 1966 D
Vi som är födda vid havet, 1981 D (dikturval från tidigare samlingar)
Lyriskt partitur för 4 stämmor, 1987 D (dikter av Ebba Lindqvist, Lennart Dahl, Carl-Axel Moberg och Helge Jedenberg)
Hon som älskade havet. Samlade dikter av Ebba Lindqvist, 1997, 1999 D


Övrigt:
Ebba Lindqvist representeras med 11 dikter i Västkusten i dikten, en lyrisk antologi från Bohuslän, Göteborgstrakten och Halland sammanställd och med inledning av Elis Andersson, 1949, s 51-79 Ebba Lindqvist representeras med ett eget dikturval i Tolv moderna poeter, 1953, s 107-120
"Nattviol", Diktaren om dikten, 1952, s 63-64
"Sången om Fedra", Röster i Radio, nr 2 1953, s 8, 36


Litteratur om Ebba Lindqvist:

Berggren, Kerstin, "Vägar bort och hem. Från Ebba Lindqvists diktvärld", Ord och bild 1960, s 509- 515

Berggren, Kerstin, "Vägar bort och hem. Från Ebba Lindqvists diktvärld", Så nära varandra, 1965, s 74-88

Berggren, Kerstin, "Har kvinnosaken ingen sång", (bl.a. om Ebba Lindqvist) Arbn 1975:23

Bergsten, Birgitta Ivarson, "Kvinnan och havet. Nedslag i Ebba Lindqvists lyrik", Kvinnelitteraturhistorier (red Unni Langås), Högskolan i Agder, Kristiansand, 1997

Bergsten, Birgitta Ivarson, "Ebba Lindqvist", biografiska notiser, Hon som älskade havet. Samlade dikter av Ebba Lindqvist, andra upplagan 1999, s 363-368

Bergsten, Birgitta Ivarson, "Vara lågmäld och ändå höras. Lyriska havsmeddelanden från Ebba Lindqvist, Utanförskap. En antologi om utanförskap i litteratur och privat brevväxling, Mälardalen University Press, Västerås 2000

Borgström, Marianne, "Ebba Lindqvist har aldrig upphört att skriva", intervju GP 87 08 24

Brügge, Anne, Nordisk Kvinnolitteraturhistoria, Vida Världen

Thorsén Carlberg, Lisbeth, "En studie i Ebba Lindqvists 30-talslyrik", D-uppsats, Institutionen för humaniora, Litteraturvetenskap, Högskolan i Växjö, 1994

Carlson, Stig, "Nils Ferlin-stipendiet till Ebba Lindqvist", Poste restante 1970:2, s 14

Christie, Elisabeth, "Tonen fra havet", Kirke og kultur 1966, s 305-31 I

"Ebba Lindqvist. Kritikerrosad Grebbestadspoet. Minnesord", GP 95 09 09

Gummerus, Barbro, "Kärleken, havet. Ebba Lindqvist en av våra största poeter, Arbetet 86 03 10

Hansson, Gunnar, Författaren, dikten och läsaren, om dikten "Nattviol", Samlaren 1959, s 60-76

Hansson, Gunnar, "Ebba Lindqvist: Nattviol", Författaren, Diktaren och Läsaren, 1969, s 11-29

Hedlund, Tom, "Akademiker, marxister, formdyrkare", Den svenska lyriken från Ekelund till Sonnevi. Översikt av Tom Hedlund, 1978, (om Ebba Lindqvist s 112-116)

Hedlund, Tom, "Vardagens verklighet uttrycker den eviga myten", SVD 98 12 08

Hedängklev, Hans, "Om Ebba Lindqvist och hennes bohuslänska diktning", Strömstads Tidning Norra Bohuslän 98 07 25

Hildebrand, K-G, Bibeln i nutida svensk lyrik, 1939, s 150-151

Holmberg, Margit, "Västkustdiktarinna", Bohuslänningen 54 09 II

Holmberg, Margit, Utgångspunkt Göteborg, 19?, s 88-93 ISBN 91-85414-10-7

Hoogland, Claes, "Ebba Lindqvist", Den unga parnassen, 1947, s 171-175

Jedenberg, Helge, "Flickan från Grebbestad som fick Bellmanspriset", BVnr 2 1971, s 46-52

Johansson, Charlotta, "Men vem hade sagt, att jag ville följa dig, Orfeus? - den feministiska mytrevisionen i Ebba Lindqvists författarskap", Tvärtanten 1997, Göteborgs universitet, s 1-7

Johansson, Charlotta, "... Vem hade sagt att jag ville följa dig, Orfeus? Kvinnobilden i Ebba Lindqvists diktning", Feministiskt Perspektiv nr I 1998, s 41-44

Lilja, Eva, "Den röda sorgen: Ebba Lindqvist", Den svenska litteraturen, del V, 1989, s 34

Linder, Erik Hjalmar, Ny illustrerad svensk Litteraturhistoria. Fyra decennier av 1900-talet, 1949, 1958

Linder, Erik Hjalmar, "Ebba Lindqvist", Ny Illustrerad Svensk Litteraturhistoria. Fem decennier av 1900-talet, band I, 1965 s 492-496

Mannheimer, Carin, "Ebba Lindqvist. Monolog i Hades. (Orfeus och Eurydike)", Tjugotvå diktanalyser (red Gunnar Hansson) 1968, s 73-83

Midy, Margherita, "Euridike ... och Orfeus", Horisont nr 314 1997, s 82-87

Nerman, Ture, "Skalderna själva svarar", Troll i ord, 1954, s ?

Nyström, Ingrid, "Ebba Lindqvist. Avsked till sommaren", Samtid och framtid, 1945, s 239-240

Pontus (N.N), "Dikt och verklighet balanserar hos Ebba Lindqvist", intervju, GHT 49 12 23

Swedenmark, John, "Hon som älskade havet", LO-tidningen nr 1, 1999, s 18

Telakivi, A, "Ebba Lindqvist", Parnasso, /Helsinki/ 1955

Vilén, Florence, "Hon som sjöng om Fedra", Hellenika nr 85, 98 09 03, s 15-17

Wästberg, Per, 'Klassiskt sträng lyriker", DN 95 09 12